Контакты

УП «ЛингваТур»

УНН 101375921

Адрес: Пр-т Независимости 58/9-301, 220005 Минск, Беларусь
Тел: +375 - 172 – 817373 с 09.00 до 18.00
Тел/Факс: +375 – 172 – 331 98 17
Мобильный тел.: +375 296 106 102, +375 295 660 783
E-mail: lingua@linguatours.minsk.by

  

Lingua Tours Co.


Office address: Nezavisimosty Avenue 58/9-301, 220005 Minsk, Belarus
Tel: +375 - 172 - 817373 on duty from 09.00-18.00
Tel/ fax: +375 - 172 - 331 98 17
Mobile 8-0296-106 102, + 375 295 660 783
E-mail:  lingua@linguatours.minsk.by